CONCLUSIONS
La Conferència Mundial de Drets Lingüístics,

Expressa la seva gratitud i felicitacions als organitzadors, en particular al CIEMEN i al PEN Club Internacional (especialment al seu Comitè de Drets Lingüístics) per l’admirable treball fet i pels resultats obtinguts,

Expressa a més, la seva gratitud a la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona, així com a la Unió Europea per la generosa hospitalitat de la qual guarda un record inoblidable,

Expressa finalment el seu agraïment a la Unesco i al seu Director General per la seva participació i la seva ajuda intel.lectual i material,

Desitja que sigui creat un Comitè per fer un seguiment dels treballs, mobilitzar les Comissions nacionals de la Unesco i que, a més, resti a la disposició d’aquest organisme per preparar una Conferència intergovernamental consagrada a la introducció de la Declaració en la legislació de cada estat.

PROPOSTA DE SEGUIMENT DE LA DECLARACIÓ UNIVERSAL DE DRETS LINGÜÍSTICS

L’Assemblea de la Conferència Mundial de Drets Lingüístics aprova:

a) La creació d’un Consell científic de seguiment al servei dels comitès i unitats de treball creats per la UNESCO. Aquest Consell Científic estarà coordinat pel Comitè de Seguiment de la DUDL.

b) Creació d’un Comitè de seguiment de la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que es constituirà un cop coneguda la proposta de la UNESCO. La seva missió serà vetllar perquè la coordinació entre ONG, centres PEN i experts en drets lingüístics existent durant la Conferència Mundial de Drets Lingüístics continuï durant la nova etapa de seguiment de la DUDL. Aquest Comitè de seguiment es constituirà per nou d’entre les organitzacions que han participat en la Conferència i serà el resultat d’un repartiment equitatiu entre: les realitats de tots els continents, de les ONG i dels Centres del PEN Club Internacional.

Per facilitar la creació del Comitè i per poder fer un seguiment de les accions posades en marxa per la UNESCO en relació a la Declaració Universal de Drets Lingüístics des de la seva etapa inicial, proposem de crear un equip de gestió composat per:

1) La presidència del Comitè de Seguiment, a càrrec del president del Comitè de traduccions i drets lingüístics del PEN Club Internacional,

2) La vice-presidència del Comitè de Seguiment, a càrrec d’un delegat del Consell Mundial dels Pobles Indígenes,

3) La secretaria general del Comitè de Seguiment, a càrrec d’un delegat del CIEMEN.

 

Aquest equip de gestió tindrà en compte, durant les primeres setmanes o mesos després de la Conferència, les propostes de tots els participants per tal de completar el conjunt del Comitè de Seguiment i es compromet a informar tots els participants sobre el desenvolupament del treball.

Barcelona, 8 de juny de 1996